Højtryksspulling

Med højtryksanlæg på op til 3000 bar, slamsuger, tørstofsugere og div udstyr i dysser og gulvmaskiner løser SA-VI Industriens alle opgaver indenfor industrirengøring, manuel højtryksspuling og betonspuling. Vores anlæg er både store og små og kan evt. løftes således at vi kan komme helt tæt på det emne der skal spules hverenten det er et hul i jorden eller en høj bygning.

Vores kernekompetencer inden for højtryksspuling er følgende:

 • Tankrensninger
 • Højtryksspuling af tankanlæg
 • Industrispuling 500-3000 Bar
 • Hydronedbrydning med Robot
 • Afrensning af gulve
 • Fjerne vejstriber/fuger
 • Fjerne slamlag på betondæk mm
 • Støbeskæl
 • Fjerne beton uden at skade armering m.m
 • Afrensning af armering
 • Spule betonskader for reperationer
 • Fritlægning af armeringsjern
 • Rensning af rør og kedler
 • Spuling af spuns
 • Rensning af vægge
 • Hedvandsrensning med højtryk
 • Sandvaskning med højtryk, evt sandblæsning